Aidhmeanna Scoile

  • Is coláiste lán-Ghaeilge, ilchreidmheach, chomhoideachasúil scoláire lárnaithe é Gaelcholáiste an Phiarsaigh.
  • Leagann an coláiste roimhe sárchaighdeán oideachais trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil.
  • Is mian linn dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a spreagadh chomh maith le grá di agus don chultúr Gaelach.  Tumtar na scoláirí i gCultúr na hÉireann go foirmeálta agus go neamhfhoirmeálta agus cothaítear tuiscint agus meas iontu ar ilchultúrthacht na sochaí comhaimseartha.  Leagtar béim ar fhéiniúlacht na scoláirí mar Éireannaigh i sochaí ilchultúrtha.
  • Is aidhm dúinn é cúram a dhéanamh de gach gné den churaclam agus béim a leagan ar an gcaighdeán is airde teagaisc agus foghlama.DSC_4356
  • Chomh maith le meas a léiriú ar phobal uile na scoile beag beann ar chúlra is mian linn béim a chur ar fhorbairt mhorálta, eiticiúil agus spioradálta.
  • Is ríthábhachtach dúinn scileanna idirphearsanta agus féinmhuinín na scoláirí agus leagaimid amach romhainn cumas a chruthú sna scoláirí sa chumarsáid chruinn éifeachtach agus mhisniúil.
  • Is mór linn go mbainfidh na scoláirí ar fad buaic a gcumais amach go hacadúil i dtimpeallacht thaitneamhach, chairdiúil, shábháilte agus go n-éireoidh leo gnéithe uile an oideachais ina n-áirítear an drámaíocht, an spórt agus an ceol a bhlaiseadh a chuirfidh ar a gcumas oideachas iomlánaíoch a bhaint amach.
  • Tá fúinn ag deireadh a n-aistear sa scoil saoránaigh Ghaelacha, mhórálacha, chúirtéiseacha agus féinmhuiníneacha a fheiceáil ag dul thar tairseach na scoile agus iad réitithe do dhúshláin agus do chora an tsaoil.