Foirm Chlárúcháin 2018 /Registration Form 2018

*N.B úsáid an fhoirm seo le páistí a clárú do Ghaelcholáiste an Phairsaigh don scoilbhliain dár tús Meán Fómhair 2018. Tá foirm léiriú spéise i gcomhair blianta eile ar fáil anseo

*N.B This form should be used to register children starting in Gaelcholáiste an Phiarsaigh in September 2018. An expression of interest form for subsequent years is available here