Athoscailt na Scoile

Beidh an scoil ag athoscailt amárach An Luan, an 5 Márta ag 10.45r.n.  Tá ríomhphost le neart sonraí ann curtha chuig pobal uile na scoile.

Nuashonrú i dTaobh na hAimsire

De bharr an tsneachta mhóir beidh an scoil dúnta go dtí Dé Luain an 5 Márta, 2018.

Neart staidéir le déanamh ag scoláirí na Tríú Bliana ach go háirithe!

An 28 Feabhra, Lá an tSneachta Mhóir

A Chairde,
Ní bheidh an scoil ar oscailt inniu i ngeall ar an sneachta trom a thit aréir. Tuilleadh ar ball.
The schooll will not open today due to heavy snow. More updates later.
Tugaigí aire,
Take care,
An Múinteoir Joe

An Comórtas Eolaí Óg BT

Comhghairdeas le Niamh, Aimee agus Orlaith as an dea-scéal a seoladh chucu inniu ag cur in iúl dóibh go bhfuil glactha lena n-iarratas ar áit sa chomórtas Eolaí Óg BT a thionólfar i Mí Eanáir.  Is í éadulaingt lachtóis ábhar a dtaighde.  Go n-éirí a gcuid oibre leo!

IMG_3837

Oíche Oscailte

Tionólfar oíche oscailte sa scoil Déardaoin an 22 Deireadh Fómhair, 2015 ag 7.00i.n.  Déanaigí iarracht áit pháirceála a  aimsiú taobh amuigh de shuíomh na scoile mar tá spásanna páirceála sách teoranta ar thailte na scoile.

Our open night will be held on Thursday 22nd October at 7.00pm. Please try to park off site as there are only a limited number of parking spaces on the school grounds.Pic na gCéimeanna